Utrustning för tillverkning av provkroppar av plast

Elastocon erbjuder utrustning för provkroppstillverkning för provning av plastmaterial. AIM Mould System från holländska Axxicon är ett system med snabbt utbytbara formverktyg för tillverkning av standardiserade provkroppar av plast.

Formverktyg för provkroppar, AIM Mould System

AIM Mould System från holländska Axxicon är ett system med snabbt utbytbara formverktyg för tillverkning av standardiserade provkroppar av plast. Den standardiserade konstruktionen på formverktygen gör att resultaten kan jämföras över hela världen.